Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Janne Kristin Stangeland

Janne Stangeland er utdannet Sivilingeniør i bioteknologi ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), med spesialisering i marin bioteknologi. Hun er spesielt interessert i å finne ut hvordan maten vi spiser påvirker kroppen vår, og i Møreforsking Ålesund forsker hun blant annet på helseeffekter av å spise mat fra marine kilder. Mye av arbeidet foregår i laboratoriet, men hun er også ofte ute i bedrifter, på fiskemottak og oppdrettsanlegg i forbindelse med prøvetakinger. Kjernekompetansen hennes ligger innenfor analytisk kjemi, mikrobiologi og molekylær biologi. 
 
Etter endt utdannelse i Tromsø har hun jobbet ved UiT blant annet innen forskning på bioaktive peptider fra marine og terrestriske organismer. Hun har også deltatt i forskningsprosjekter knyttet til «drug transport and delivery» ved Institutt for farmasi i Tromsø, samt undervist i fysikalsk farmasi, aseptisk produksjon og biofarmasi ved farmasiutdannelsen på samme sted. Janne begynte i Møreforsking i mai 2014. 
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no