Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Bjørn Tore Nystrand

Bjørn Tore Nystrand har mastergrad i marin bedriftsledelse med spesialisering innen forbrukeratferd og markedsføring fra Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) (2008). Han er for tiden stipendiat ved Handelshøgskolen ved UiT og jobber med en doktorgrad i markedsføring som fokuserer på matvalg og forbrukeratferd relatert til mat tilsatt helsefremmende ingredienser.
 
Andre forskningsinteresser inkluderer internasjonal sjømathandel, produktutvikling og industriell markedsføring (B2B). Bjørn Tore har sin kjernekompetanse i multivariat dataanalyse, kvantitativ metode og stimodellering (SEM). 
 
Bjørn Tore har vært forsker i Møreforsking siden 2009. Han har vært involvert i en rekke prosjekter på tvers av ulike forskningsfelt, fra optimalisering i produksjon av saltfisk og klippfisk, produkt- og markedsutvikling av konvensjonell fisk, via kjønns- og utdanningsforskning til forbrukeratferd og forbrukermarkedsføring relatert til mat.  
 
 

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no