Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Margrete Emblemsvåg

Margrete Emblemsvåg er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen i 2009 med spesialisering innen fysiologi og anatomi hos fisk. Hun har bachelorgrad innen havbruk og akvatisk biologi fra Høgskolen i Ålesund.
 
Margrete har tidligere arbeidet for Mattilsynet i Ålesund og Oslo innen fisk og sjømat, import, eksport og tilsyn. Før ansettelse i Møreforsking arbeidet hun i Møre og Romsdal fylkeskommune med gjennomføringen av vannrammedirektivet i vannregion Møre og Romsdal.
 
I Møreforsking inngår hun i faggruppen for ressurser og fangst der hun blant annet driver forskning innen fiskeri, akvakultur og utnyttelse av marine alger.