Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Bachmann, Kari

Dekan, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde & Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 77kari.bachmann@himolde.no
 

Bråthen, Svein

Professor, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 97svein.brathen@himolde.no
 

Hungnes, Tonje

Førsteamanuensis, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Molde og Forsker II, Samfunn
DIR +47 71 21 42 69tonje.hungnes@himolde.no
 

Mwesiumo, Deodat

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Logistikk
DIR +47 71 19 58 13Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no
 

Guri Kaurstad Skrove

Guri har doktorgrad i molekylær medisin med spesialisering innen endringer i hjertefunksjon etter trening fra NTNU. Hensikten med doktorgraden var å studere underliggende mekanismer for den beskyttende effekten av høyt maksimalt oksygenopptak for utvikling av fremtidige retningslinjer for forebygging og behandling av hjerte-karsykdommer. Hun har mastergrad i Exercise Physiology and Sport Sciences også fra NTNU.
 
I 2007-2008 arbeidet hun i kondisprosjektet i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) hvor hun bidro til å gjennomføre nærmere 5000 kondisjonstester. Etter at hun flyttet til Molde i 2011 har hun arbeidet som førsteamanuensis og timelærer ved Høgskolen i Molde.
 
Guri har arbeidet hos Møreforsking innen fagområde samfunn siden 2012. Hennes mest sentrale arbeidsfelt har vært rettet mot folkehelsearbeid, oppvekst og levekår, samt samhandling, organisering og koordinering av tjenester innen helse og oppvekst.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn

Tveter, Eivind

Førsteamanuensis, Avdeling for logistikk, Høgskolen i Molde og Forsker, Transportøkonomi
DIR +47 71 21 42 81eivind.tveter@himolde.no