Eiere

Møreforsking AS 
 
Aksjonærer 
  • Møre og Romsdal Fylkeskommune 47,5% av aksjene
  • NTNU 19,2%
  • Høgskolen i Molde 17,6% 
  • Åkerblå 13,3%
  • Høgskolen i Volda 1,5%  
  • Stiftinga Møreforsking 0,9%  
 
Vedtektene fastsetter at Møreforsking AS er et allmennyttig forskningsselskap som ikke skal dele ut utbytte eller gjøre andre utdelinger til aksjonærene. Overskudd som blir skapt gjennom virksomheten, skal brukes til realisering av selskapets allmennyttige formål.
 
Det er inngått en egen aksjonæravtale mellom eierne der det er slått fast at ”selskapet skal ha ei fagleg forankring i fagmiljøa ved dei tre høgskulane som er aksjonærar i selskapet og fungere som høgskulane sin hovudreiskap for handtering av ekstern finansiert forsking.”
 

Styret i Møreforsking AS


Ledelse

Møreforsking AS