økonomi_ledig stilling_pxhere.PNG

Vi søker: Prosjektøkonom / business controller

Er det deg vi leter etter? Har du kvalifikasjonene og erfaringen, eller kjenner du noen som har det? Les mer om en spennende stilling ved vårt kontor i Molde.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i alle prosjektets faser
 • Søknadsprosesser; budsjettering, ressursbruk og fremdrift
 • Prosjektgjennomføring og prosjektavslutning
 • Særlig ansvar for
Prosjektoppfølging mot Norges Forskningsråd, departement, EU-prosjekt 
Timesats-analyser
 
 • I stillingen ligger også ansvar/oppgaver knyttet til:
IKT -- videreutvikling av styringssystem
Oversikt over offentlige anbud
Bidra aktivt i budsjett/prognose arbeid - måneds- og årsregnskap
Årsrapportering til Norges Forskningsråd
Oversikt over offentlige anbud
Bidra aktivt i budsjett/prognose arbeid - måneds- og årsregnskap
Årsrapportering til Norges Forskningsråd
Kontraktsadministrasjon
Nært samarbeid med controller/regnskapsansvarlig
Personalansvar kan tilkomme
 

Vi søker deg som har:

 • God erfaring og utdanning innen regnskap og økonomi fra høyskole/universitet
 • God kunnskap i prosjektstyring
 • God kunnskap i bruk av data- og rapporteringsverktøy
 • Ansvarsfull, effektiv og nøyaktig, fleksibel og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Heltidsstilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Godt arbeidsmiljø

Arbeidssted: Molde. Noe reising må påregnes.
Møreforsking har egen tariffavtale. Lønnsplassering skjer på grunnlag av utdanning- og arbeidserfaring.
 
Søknadsfrist: 10.01.2021.
 
For mer informasjon kontakt økonomi- og organisasjonssjef Ann Elin Rovde,
tlf 48 27 08 08, e-post: rekruttering@moreforsking.no.
traffic_lights_tracer_taillights_brake_lights_red_back_light_speed-1205943.jpg

Vi søker: Forskningsleder Transport

Vil du bidra til bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer innenfor transport? Vi forsker på å løse utfordringer, bidra til innovasjon, utvikle nye metoder og møte kunnskapsbehov hos våre kunder innenfor transportområdet. Nå leter vi etter en engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videre utvikle vår forskningsgruppe Transport.

Vi utfører blant annet samfunnsøkonomiske analyser av transporttiltak, metodeutvikling av nytte- og kostnadsanalyser, samt utvikling og bruk av transportmodeller. Vi har for tiden flere regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen:
 • Nytte-/kostnadsanalyser av infrastrukturinvesteringer
 • Infrastruktur og næringsøkonomisk utvikling
 • Transportmodeller
 • Kollektivtransportanalyser
 • Intermodale transportløsninger
 • Reguleringsordninger og innkjøp av offentlige transporttjenester

Vi arbeider på prosjekter i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, der oppgavenes kompleksitet ofte forutsetter problemløsning i flerfaglige grupper. Som forskningsleder vil du være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling innenfor transportområdet, både gjennom strategisk ledelse og egen forskning på oppdragsprosjekter. Vi har store ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere, internt i Møreforsking og ikke minst inn mot Høgskolen i Molde. Forskningsleder inngår i instituttets ledergruppe og har resultatansvar for sitt forskningsområde. Arbeidssted er Molde.

Dine arbeidsoppgaver og hovedansvar vil blant annet være;
 • lede, motivere og videreutvikle gode forskere og forskningsteamet
 • utvikle og iverksette forskningsgruppens strategi og sikre leveranser i henhold til selskapets strategiske mål 
 • ansvarlig for egen prosjektportefølje 
 • sørge for at transportområdet er i forskningsfronten både nasjonalt og internasjonalt
 • lede arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere 
 • bidra i markeds- og kommersielt arbeid, samt sikre faggruppens synlighet i relevante nettverk, forum og internt i Møreforsking
 • Interesse for forskningspolitiske strømninger og fremtidsbildet som retningsgivende for Møreforskings prioriteringer
 • personal-, budsjett og resultatansvar

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner:

Du er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har kompetanse på ett eller flere av våre forskningsområder og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø, prosjektledelse av større forsknings- og samarbeidsprosjekt og kommer fra rådgivning, offentlig forvaltning eller næringsliv. Du har universitetsutdannelse på PhD-nivå innenfor relevante fagområder. Manglende PhD kan til en viss grad kompenseres ved andre dokumenterte egenskaper og leveranser. 
Som leder er du en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor. Du har god kjennskap til virkemiddelapparatet og forskningspolitiske føringer. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt. 


Hos oss får du: 
 • et inspirerende og komplekst arbeidsmiljø hvor kombinasjonen av forskning og kommersiell tilnærming skaper muligheter i en fremtidsrettet bransje, og som vi ønsker å ta en sentral posisjon i 
 • spennende og tverrfaglige prosjekter i et samlede kompetansenettverk 
 • inngå i et nettverk av forskere og ledere i Møreforsking, Høgskolen i Molde og hos våre samarbeidspartnere 
 • dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent kompetansemiljø
 • ordnede arbeidsforhold

For mer informasjon om stilling og selskap kontakt Møreforsking ved daglig leder Agnes Gundersen
tlf. 926 11 524

eller vår rådgiver i Headvisor,
Kirsti Kalseth Sjøhaug,
tlf. 977 31 680, for en uforpliktende samtale.
Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist: 29.01.2021, men vi ser gjerne at du melder deg i god tid før fristens utløp.
 
Om arbeidsgiveren
Møreforsking (MF) er et regionalt forankret forskingsinstitutt som utfører forskning- og utvikling innenfor både naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelige områder. Våre forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med industriklynger i regionen, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Våre viktigste forskningsområder er bærekraftig bruk og forvaltning av hav og kyst, sjømatkvalitet, marine råstoff, logistikk, transport, samfunnsøkonomi, helse og oppvekst. Møreforsking har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer som bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vi tilbyr et tverrfaglig forskningsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling.

Ledige stillinger i Møreforsking AS

Det er for øyeblikket to ledige stillinger hos oss.

Følg oss på Facebook og Linkedin for å få med deg siste nytt fra oss. Der annonesr vi alltid stlillingsutlysninger.
Om du ønsker å sende en åpen CV, bruk epostadressen moreforsking@moreforsking.no

Følg oss her