Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Kari Bachmann

Kari Elisabeth Bachmann er dr.polit. fra pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Doktorgradsarbeidet inngikk som del av forskningsrådets evaluering av Reform 97. Fra 2005 arbeidet hun som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Foruten det har hun arbeidet som seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 2011 til 2018 var Bachmann forskningsleder for Helse, Utdanning og Samfunn ved Møreforsking Molde.
 
Bachmanns forskingsfelt er innen helse- og utdanningsreformer, skoleledelse og -forvaltning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, oppvekst og levekår og organisering av helsetjenester.
 
Publikasjoner CRISTIN