Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Tonje Hungnes

Tonje Hungnes er sosiolog med doktorgrad fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i innovasjon og entreprenørskap. Hungnes har i doktorgradsprosjektet gjort en prosess-studie av endringer i helsetjenester med fokus på organisatorisk innovasjon og samhandling. Som stipendiat underviste hun i entreprenørskap og bedriftsutvikling, samt veiledet bachelorstudenter. Hungnes har også et masterprogram i endringsledelse. Sentrale fagområder er organisasjonsendringer, samhandling, helsetjenester, innovasjon mm.
 
Tidligere har Hungnes jobbet som konsulent i EVRY hvor hun jobbet med endringsledelse i store omorganiseringsprosjekter med blant annet prosesskartlegging og –forbedring. Hun har også erfaring som prosjektleder og rådgiver fra et elæringsselskap, Edvantage group, hvor hun jobbet med innføring av learning management systemer i ulike organisasjoner. Startet i Møreforsking 1.1.2018.

 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn