Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Karoline Louise Hoff

Karoline Hoff er utdannet siviløkonom, med hovedprofil økonomisk analyse, fra Høgskolen i Molde. Masteroppgaven,"Hvordan kan aktørenes budgivning avsløre om det forekommer koordinert atferd i fergemarkedet?", omhandlet en analyse av konkurransesituasjonen i fergemarkedet, der dokumentstudier og økonometriske analyser var den metodiske tilnærmingen. Karoline har også en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med spesialisering i regnskap og revisjon, fra Høgskolen i Molde.
 
Karoline begynte i Møreforsking Molde i juli 2017, like etter endt utdannelse.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn