Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Johan Oppen

Johan Oppen holds a master’s degree and a PhD in Logistics from Molde University College. Both degrees focus on vehicle routing (VRP). He has worked with models and solutions for real-life planning problems. These include animal transportation, timber transportation, waste collection, transportation and handling of fish slurry, and also furniture production.
 
Johan worked as an associate professor in Logistics at Molde University College from 2008 to 2014. He has been a Møreforsking employee since January 2015.
 
His area of research includes operations research and optimization in applied logistics.
 
Publications listed at CRISTIN