Employees

Through over 30 years of business, Møreforsking has built solid expertise on designing and conducting projects within varying time- and budget-frames. The institute has 55 employees, whom conduct research, development, counseling and knowledge development.

Lyche, Lage

Manager Møreforsking Molde AS
DIR +47 71 21 42 75 MOB +47 934 93 402lage.lyche@himolde.no
 

Johan Oppen

Johan Oppen (født 1961) har MSc (2004) og PhD (2008) i logistikk fra Høgskolen i Molde, begge med ruteplanlegging (VRP) som tema. Johans forskningsområde er operasjonsanalyse/optimering med anvendelser i logistikk, og han har arbeidet med modeller og løsningsmetoder for «real-world» planleggingsproblemer innenfor blant annet dyretransport, tømmertransport, avfallsinnsamling, transport og behandling av fiskeslam, og møbelproduksjon. 

Johan var førsteamanuensis i logistikk ved Høgskolen i Molde fra 2008 til 2014, and har vært ansatt i Møreforsking Molde siden januar 2015.

 
Oversikt publikasjoner i CRIStin.